شرکت سبدگردان کارا (سهامی خاص)

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد سازمان: 11827
شماره ثبت شرکت‌ها: 574455
شماره ملی: 14009872653
سرمایه ثبتی 200,000,000,000 ریال

ترکیب سهام‌داران:

آقای رضا قهرمانی
آقای علی نیکوگفتارلعلی
آقای سید علی سیدخسروشاهی

حسابرس و بازرس اصلی:

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی

علی نیکوگفتار

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

سیدعلی خسروشاهی

رییس هیات مدیره و تحلیلگر

رضا قهرمانی

نایب رییس هیات مدیره

مهدی آسیما

مدیر سبد

مهرداد عربلو

مدیر توسعه بازار – حسابدار 

فاطمه رفیع‌زاده

بایگان

اوراق بهادار منتخب برای سرمایه‌گذاری در سبد‌ها

نوع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که سبدگردان کارا در صورت صلاحدید مشتریان و تطابق با اهداف و ریسک‌پذیری آن‌ها، در سبد اختصاصی سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد، طیفی از دارایی‌های مالی را شامل می‌شود. در زیر اهم آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

روش تحلیل در کارا

رویکرد بالا به پایین به همراه ارزیابی ریسک

منابع اطلاعاتی سبدگردان کارا

سبدگردان کارا برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به منابع زیر متکی است شامل بانک مرکزی ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، سامانه کدال، نشریات تخصصی و عمومی صنایع مختلف و تحقیقات بازارها، فعالان و مدیران هر یک از شرکت‌ها و صنایع می‌باشد.

تضاد منافع

در سبدگردان کارا اولویت با منافع مشتری است. طبق ماده ۱۴ دستورالعمل در شرایط وجود تضاد منافع بین سبدگردان و مشتری وی، اولویت با منافع مشتری خواهد بود.

گزارش ذینفعان (موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل سبدگردانی)

اطلاعات ارایه شده به کارکنان، حسابرس، امین و مشتری در اجرای ماده ۲۷ شامل موارد زیر است: