راهکارهای

سرمایه‌گذاری

هدف اولیه کارا
این است که به مشتریان خود
راه‌حلی در قالب سبد اختصاصی سرمایه‌گذاری
برای برآورده نمودن نیازهای خاص آن‌ها
از نظر بازده مورد انتظار، تحمل ریسک،
نیازهای نقدینگی آتی
و الزامات بالقوه مالیاتی و حقوقی ارایه دهد.

تیم ما مشخصات سطح ریسکی که با اهداف خاص مشتری مطابق است را شناسایی کرده و گزینه‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس نیازشان انتخاب می‌کند و در سبد سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد.

سهام

متداول‌ترین کلاس‌ دارایی، سهام شرکت‌ها است.

کالاهای پایه

تجارت کالاها تاریخچه‌ای طولانی دارد، بسیار طولانی‌تر از سهام و اوراق با درآمد ثابت.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مجموعه‌ای از وجوه جمع‌آوری شده از سرمایه‌گذارانی است که در سهام، اوراق بادرآمد ثابت، ابزارهای بازار پول و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شوند.

صندوق‌های قابل معامله

صندوق قابل معامله در بورس یا ETF، اوراق بهاداری است که یک کالا، اوراق با درآمد ثابت، سبد دارایی یا شاخص را ردیابی می‌کند و مانند سهام در بورس معامله می‌شود.

سرمایه‌گذاری‌های جایگزین

سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، فرصت‌ متنوع‌سازی و پوشش ریسک را برای سرمایه‌گذارانی ارایه می‌دهد که مایلند سبدشان طیفی از طبقات مختلف دارایی را شامل شود.