بیانیه سلب مسؤلیت

این وب سایت یک پیام عمومی است که فقط برای اطلاع رسانی ارایه می‌شود. ماهیت آن آموزشی است و برای توصیه یک محصول خاص سرمایه‌گذاری، استراتژی، برنامه یا اهداف دیگر طراحی نشده است. با دریافت این پیام شما با هدف فوق‌الذکر، موافقت می‌کنید. هر مثالی که در این محتوا استفاده می‌شود عمومی، فرضی و فقط برای توضیح است.

هیچ بخشی از سبدگردان کارا، شرکت‌های وابسته یا نمایندگان آن پیشنهاد نمی‌دهند که گیرنده یا هر شخص دیگری اقدام خاصی انجام دهد یا اصلاً اقدامی انجام دهد. اینگونه پیام‌ها بی‌طرفانه نیستند و در ارتباط با تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات ارایه می‌شوند. قبل از هرگونه تصمیم مالی یا سرمایه‌گذاری، یک سرمایه‌گذار باید به دنبال مشاوره شخصی‌سازی شده از متخصصان امور مالی، حقوقی، مالیاتی و سایر باشد که تمام حقایق و شرایط خاص وضعیت شخصی آن سرمایه‌گذار را در نظر بگیرند.

نظرات و اظهارات درباره روند بازارهای مالی که مبتنی بر شرایط فعلی بازار است و تنها قضاوت ما است و می‌تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کند. ما معتقدیم که اطلاعات ارایه شده در اینجا قابل اطمینان است، اما نباید تصور شود که این اطلاعات دقیق یا کامل هستند. نظرات و استراتژی‌های تبیین شده ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد.

بیانیه ریسک سرمایه‌گذاری

انتظار می‌رود قیمت اوراق بهادار و سایر ابزارها (سهام، اسناد خزانه اسلامی، اوراق درآمد ثابت شرکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، گاواهی سپرده کالایی و غیره) نوسان قیمتی مواجه شوند، و چنین نوساناتی ممکن است باعث کاهش ارزش دارایی‌های سبد سرمایه‌گذاری اختصاصی تحت مدیریت به زیر ارزش خریدشان شود. به این ترتیب، نه اصل سرمایه و نه هیچ بازده سود یا نرخ عملکرد خاصی تضمین نمی‌شود. خریدار مسئولیت هرگونه ضرر و زیان وارده را بر عهده خواهد گرفت.

ریسک‌های عمده مربوط به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کارا شامل موارد زیر است:

  • ریسک نوسان قیمت:

قیمت سهام و اوراق بهادار به طور گسترده در نوسان است و چنین نوسانات قیمتی در هر سهم و در کل بازار سهام ممکن است به کاهش ارزش دارایی های تحت مدیریت کمک کند.

  • ریسک انتخاب اوراق بهادار:

صرف نظر از روند کلی بازار سرمایه، انتخاب اوراق بهادار ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌های تحت مدیریت کمک کند.

  • ریسک نقدینگی:

ناتوانی در انجام معاملات در سودمندترین زمان به دلیل حجم کم معاملات، ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌های تحت مدیریت کمک کند.

  • ریسک اعتباری (سهام):

در شرایطی که ناشر سهام دچار مشکل مالی یا نکول و غیره شود، دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده ممکن است غیرقابل بازیابی شوند. علاوه بر این، در شرایطی که انتظار می رود ناشر وارد چنین وضعیتی شود، قیمت سهام منتشر شده توسط ناشر کاهش می‌یابد و ممکن است عاملی برای کاهش ارزش دارایی‌های تحت مدیریت باشد.

  • ریسک بهره:

به طور کلی قیمت اوراق با افزایش نرخ بهره کاهش می‌یابد و چنین نوسانات قیمتی ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌های تحت مدیریت کمک کند.

  • ریسک اعتباری (درآمد ثابت):

دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده ممکن است غیرقابل وصول شوند، اگر ناشران اوراق با درآمد ثابت شرکتی/دولتی، یا ابزارهای مالی کوتاه مدت ورشکسته شوند یا با کاهش فاجعه‌بار رتبه اعتباری مواجه شوند. انتظار بازار از چنین کاهش‌هایی نیز ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌های تحت مدیریت کمک کند.

  • ریسک ارزهای خارجی:

نوسانات در بازار ارز ممکن است بر ارزش دارایی‌های تحت مدیریت تاثیر بگذارد. در نتیجه، سرمایه گذاران ممکن است متحمل زیان ناشی از نوسانات ارزی شوند.

  • ریسک کشور:

آشفتگی بازار مالی ناشی از تغییرات سیاسی، اقتصادی یا نظارتی خاص کشور ممکن است مدیریت صندوق را محدود کرده و به کاهش ارزش دارایی‌های تحت مدیریت کمک کند.

  • ریسک مشتقات:

انتظار می‌رود قیمت اوراق بهادار و سایر ابزارها (سهام، اسناد خزانه اسلامی، اوراق درآمد ثابت شرکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، گاواهی سپرده کالایی و غیره) نوسان قیمتی مواجه شوند، و چنین نوساناتی ممکن است باعث کاهش ارزش دارایی‌های سبد سرمایه‌گذاری اختصاصی تحت مدیریت به زیر ارزش خریدشان شود. به این ترتیب، نه اصل سرمایه و نه هیچ بازده سود یا نرخ عملکرد خاصی تضمین نمی‌شود. خریدار مسئولیت هرگونه ضرر و زیان وارده را بر عهده خواهد گرفت.