ماشین حساب سرمایه‌گذاری

نحوه رشد سرمایه‌گذاری‌های شما در گذر زمان
کلید ایجاد ثروت بلند مدت سرمایه‌گذاری پولتان در یک دوره چند ساله است. چگونگی رشد بازده خود، در مقایسه با یک حساب پس‌انداز معمولی را، سریع و آسان حساب کنید.
سرمایه‌گذاری اولیه
پس‌انداز ادواری
دوره‌های پس‌انداز ادواری
افق سرمایه‌گذاری
نرخ رشد سالانه مورد انتظار

حال ارزش سرمایه‌گذاری‌تان را محاسبه کنید.

برای این کار اطلاعات سمت راست را تکمیل کنید.
ارزش سرمایه‌گذاری پس از پایان دوره

مبلغ

ارزش سرمایه‌گذاری با احتساب سود بانکی

مبلغ

این فرمول شامل تورم 21٪ است (منبع: دفتر تحلیل سبدگردان کارا) ما از نرخ بهره 18٪ به عنوان مبنای سود حساب پس‌انداز استفاده کرده‌ایم (منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران). ماشین حساب سرمایه‌گذاری می‌خواهد به شما کمک کند تا روابط بین ریسک، درآمد و مدت سرمایه‌گذاری را به سادگی درک کنید. بنابراین، فقط برای نشان دادن این روابط مفید است. به هیچ وجه نمی‌توان از آن برای پیش‌بینی بازار، بازده یا ریسک استفاده کرد.