سرمایه‌گذاری در بورس

مدیریت دارایی چیست؟

تعریف مدیریت دارایی مدیر دارایی، به عنوان ارائه دهنده خدمات مالی، دارایی‌های مالی مشتریان خود را مدیریت می‌کند. این وظیفه نه تنها شامل ارائه مشاوره حرفه‌ای، بلکه شامل تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر اساس استراتژی سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک و وضعیت مالی هر مشتری است. هدف مدیریت دارایی، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ثروتمندی است که دارایی‌های خود …

مدیریت دارایی چیست؟ ادامه »